Ga naar de inhoud

Administratief

Je wilt een uitvoerende functie, waarbij je leidinggevende vertrouwt op jouw administratieve kennis en inzicht. Onze vakdocenten leren jou hoe je efficiënt en volgens de bedrijfsregels werkt.

Voor de administratieve en secretariële trajecten leidt Kenniscentrum B.O.S. op voor een geaccrediteerd diploma van het IVIO-Examenbureau, dat maatschappelijk en door het bedrijfsleven erkend en gewaardeerd wordt.

Kies voor een van onze administratieve opleidingen:
telefoniste/receptioniste
administratief medewerker
medisch administratief medewerker
assistente polikliniek

Administratieve opleidingen