Ga naar de inhoud

Nederlands voor anderstaligen

We denken vaak dat we anderstaligen helpen door Engels met hen te spreken. Soms is dat een oplossing, maar zeker niet alle collega’s kunnen functie gerelateerde zaken in het Engels uitleggen. Steeds meer werkgevers willen dan ook dat hun anderstalige medewerkers beter Nederlands leren. Niet alleen voor het goed uitvoeren van hun functie: voor het sociale contact met collega’s is dit minstens even belangrijk. 

Wilt u weten hoe wij onze lessen op de niveaus A0-A3 verzorgen en hoe wij anderstaligen helpen om het Nederlands beter te begrijpen en spreken? Maak dan  vrijblijvend een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek: 06 48541255. 

talen leren

Voor deze lessen is geen specifieke vooropleiding nodig. Door middel van een intakegesprek en een instaptoets bepalen wij het niveau waarop de lessen worden verzorgd. 

Samen met u bespreken we met hoeveel lessen we starten. Tussentijds kan worden getoetst, zodat u een idee van de vorderingen heeft. Daarnaast is het belangrijk, dat een leidinggevende de vorderingen opmerkt en/of monitort en de medewerker enthousiasmeert. 

Van werknemers die nog maar net in Nederland zijn (vanaf niveau A0) tot werknemers die hier al jaren wonen en werken. Op ieder niveau kan er behoefte bestaan om meer van het Nederlands te willen leren. 

Waar nodig kunnen onze docenten de Nederlandse grammatica ook in het Duits of Engels uitleggen. Maar… grammatica is slechts een klein onderdeel om het Nederlands beter te leren: woordenschat, zinsopbouw, uitspraak, intonatie, uitdrukkingen en vooral dúrven spreken… dat is het primaire doel. 

Voor medewerkers voor wie het Nederlands de moedertaal is, bieden wij de trainingen zakelijk Nederlands en zakelijk Nederlands gevorderd

Op niveau A0/A1 zal het voornamelijk gaan om het vergroten van de woordenschat, zinsopbouw, uitspraak, uitdrukkingen en intonatie. We kiezen naast functie gerelateerde onderwerpen ook andere dagelijkse onderwerpen, zoals kennismaken, samenwerken, winkels, de zorg, hobby’s en cultuur.
Wij adviseren minimaal een keer per week een les van 2 uur.

Er is altijd overleg met de leidinggevende, zodat de docent (naast algemene woordenschat) ook bedrijfs- en functiegericht met een werknemer werkt.

Benieuwd wat onze docenten voor uw medewerkers kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op via 06 485 41 255 voor een gratis oriënterend gesprek.

Prijzen zijn afhankelijk van het aantal lessen en de groepsgrootte (wij komen ook voor één werknemer). De gemiddelde prijs ligt rond de € 4.600,00 voor 20 lessen van 2 uur aan 1 tot 3 deelnemers. Dit is exclusief btw en km-vergoeding en inclusief intakegesprek en -toets, tussentijdse toetsing, rapportage en ontwikkelkosten voor bedrijfs- en functiegerichte werkmaterialen.