Ga naar de inhoud

Talen leren

Beheers jij het Nederlands voldoende? Helder communiceren is voor iedereen belangrijk, maar zeker als je klantcontacten onderhoudt.

Correct een taal aanleren door je te verdiepen in de grammatica, stijl, spelling, woordenschat. Weten wat je leest. Durf een taal te spreken en voer steeds zelfverzekerder een Nederlands, Engels of Duits gesprek. 

Wilt u weten of uw personeel het Nederlands correct gebruikt? Laat dan een online taaltest maken in een beveiligde omgeving van onze website. Bel voor meer informatie 06 485 41255.

Kenniscentrum B.O.S. verzorgt onderstaande taaltrainingen:
Nederlands voor anderstaligen
zakelijk Nederlands 
English on the job for medical secretaries
Deutsch für Anfänger

talen leren