Ga naar de inhoud

Je houdt van afwisselend werk, bent zorgvuldig, communicatief vaardig, creatief in je denken en doen en je houdt van netwerken. Als secretaresse ben jij de spin in het web die geen uitdaging uit de weg gaat: je bent proactief en oplossingsgericht. Zowel zelfstandig als in teamverband sta jij klaar om iedere klus te klaren.

Krijg inzicht in alle administratieve en secretariële taken, word computervaardig(er) en leer meer dan de basis van de Nederlandse taal. Je legt verslag van vergaderingen, kent de etiquette en bent de verbindende factor tussen je leidinggevende en zijn zakenrelaties.

Voor de administratieve en secretariële trajecten leidt Kenniscentrum B.O.S. op voor een geaccrediteerd diploma van het IVIO-Examenbureau, dat maatschappelijk en door het bedrijfsleven erkend en gewaardeerd wordt.

Kies voor een van onze administratieve opleidingen:
secretaresse
medisch secretaresse
medisch secretaresse plus