Ga naar de inhoud
kenniscentrumBOS-Logistiek-icon

Logistiek

Logistiek supervisor

Het logistieke beleid, de processen, het leidinggeven aan teams en teamleiders, het uitvoeren van het personeelsbeleid en het onderhouden van zakelijke contacten: als logistiek supervisor voel jij je als een vis in het water als je je hiermee dagelijks bezig kunt houden. Je bent inzetbaar in ieder logistiek centrum (warehouse) en je voert op eigen initiatief de daarbij behorende taken nauwlettend uit. Je levert kwaliteit en in iedere afwijking ligt voor jou de uitdaging tot oplossend gericht denken en handelen: je past waar nodig de procedures aan, zodat er steeds efficiënt(er) wordt samengewerkt en de servicegraad zo hoog mogelijk ligt.

Opleiding logistiek supervisor

Als vooropleiding heb je de opleiding tot logistiek teamleider gevolgd of heb je leidinggevende ervaring in de logistieke sector; daarnaast moet je het Nederlands goed begrijpen, behoorlijk spreken en schrijven.

Gedurende je opleiding logistiek supervisor werk je een praktijklijst per module af: de docent beoordeelt of je het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Een werk(ervarings)plek of stageplek is daarom een voordeel, maar geen vereiste voor deze opleiding (de praktijklijst wordt zo nodig d.m.v. klassikale cases afgetekend).

Modules
Logistiek proces (goederenstroom); Logistiek proces (beheer); Logistiek beleid (GSBB)
Personeelsmanagement (personeelsbeleid en leidinggeven) (PELLS)
Relatiebeheer (REBLS)
Bedrijfseconomie: exploiteren en beheren (EXPLS)
Bedrijfseconomie: financieren (FINLS)

Als supervisor zul je regelmatig rapporteren en overleggen vastleggen. Wij adviseren je daarom voor deze functie (thuis) te leren typen (tien vingers – blind). 

Prijs
€ 3.500,00
Dit is inclusief inschrijf-, boeken- en examengeld; koffie/thee; btw; parkeren op eigen terrein (dus géén bijkomende kosten).
Deze opleiding start bij 3 deelnemers en kan ook als bedrijfsopleiding (incompany) worden verzorgd. Vraag naar de mogelijkheden!

Niveau
Deze logistieke  opleiding heeft het mbo-niveau 4+.

Logistiek proces (goederenstroom); logistiek proces (beheer) en logistiek beleid (GSBB) 
Onderwerpen zoals logistiek algemeen, distributie, transportmiddelen, aanschaf en onderhoud, goederenontvangst en -opslag, ordertraject, orders verzamelen, orderproductie inplannen, verzendklaar maken, documenten, goederen laden, transport; gevaarlijke stoffen (vervoer en administratie), knelpunten, bewaken en beheren, logistieke computersystemen, voorraadbeheer en -inventarisatie; bestellen, zorgsystemen, arbeidsomstandigheden; beleid, beslissen en plannen, logistieke prestaties, magazijn lay-out, derving en -bestrijdingsplan, rapportage.
Personeelsmanagement (personeelsbeleid en leidinggeven) (PERM)
Personeelsbeleid 

Je herkent de personeelsbehoefte, weet hoe het personeelsbestand is samengesteld; je houdt actief bezig met  werving en selectie dus dat je kent de eisen, regels en procedures met betrekking tot o.a. arbeidsovereenkomsten, arbeidsregelgeving, ziekteverzuim, ontslag en loopbaanbegeleiding. Je kunt het functieprofiel omschrijven en kent de beoordelingscyclus. Je (h)erkent de moeilijkheden die je kunt ondervinden als je slechtnieuws- en/of probleemgesprekken moet voeren.
Leidinggeven
Een logistiek teamsupervisor kent de organisatie en haar cultuur, de doelstellingen en het beleid. Daarom sta je communicatief sterk – ook bij conflicthantering. Jouw manier van leidinggeven is afgestemd op je medewerkers: je plant, overlegt, motiveert, stimuleert, instrueert, begeleidt, delegeert, plant, controleert en delegeert naar behoefte en als leidinggevende zorg je er daarmee voor dat jouw team goed samenwerkt, nadenkt en hectische situaties aankan.
Relatiebeheer (REB) 
Soorten relaties; in- en verkoopsituaties; inkopen en inkoopgesprek; criteria leverancierskeuze (offertes aanvragen/vergelijken); soorten overeenkomsten (geldigheid, nakomen, incoterms); diverse soorten verzekeringen en risico-inventarisatie; handel met buitenlandse relaties; klachtenafhandeling.
Bedrijfseconomie: exploiteren en beheren (EXPB)
Begroten en budgetteren; prijsopbouw; kostensoorten (o.a. exploitatie- afschrijvings- rente-, voorraadkosten, constante/variabele kosten; directe/indirecte kosten); verschillenanalyse (o.a. bezettingsresultaat, budgetverschil en kostenbeheersing); bewaken en bijsturen (personeelskosten, arbeidsproductiviteit, personeelsplan en MIS).
Bedrijfseconomie: financieren (BFIN)
Investeren en financieren (o.a. soorten vreemd vermogen en openingsbalans); liquiditeitsbegroting en -beheer (o.a. verschillen en btw-budget); werkkapitaalbeheer (debiteuren-, voorraad en liquiditeitsbeheer); kengetallen (omzet en voorraad); eindbalans en financiële kengetallen; resultatenrekening en kengetallen (o.a. rentabiliteit; hefboomeffect; DuPont-formule; ROI); belastingen en heffingen.

Gedurende je opleiding logistiek supervisor werk je een praktijklijst per module af: de docent beoordeelt of je het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Een werk(ervarings)plek of stageplek is daarom een voordeel, maar geen vereiste voor deze opleiding (de praktijklijst wordt zo nodig d.m.v. klassikale cases afgetekend).

Lesrooster
les 01: LPBLS
les 02: LPBLS
les 03: LPBLS
les 04: LPBLS
les 05: LPBLS
les 06: LPBLS
les 07: LPBLS
les 08: LPBLS
les 09: LPBLS (proefexamens thuis maken)
les 10: bespreken proefexamens LPBLS
les 11: examen LPBLS
les 12: REBLS, BEXPLS, BFINLS
les 13: REBLS, BEXPLS, BFINLS
les 14: REBLS, BEXPLS, BFINLS
les 15: REBLS, BEXPLS, BFINLS
les 16: REBLS, BEXPLS, BFINLS
les 17: REBLS, BEXPLS, BFINLS (proefexamens thuis maken)
les 18: examen REBLS, BEXPLS, BFINLS
les 19: PERMLS
les 20: PERMLS
les 21: PERMLS
les 22: PERMLS (proefexamens thuis maken)
les 23: bespreken proefexamens PERMLS
les 24: Examen PERMLS

De opleiding Logistiek supervisor duurt 27 weken (1 dagdeel per week).
De gemiddelde studiebelasting bedraagt 8 – 12 uur per week.

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 3 deelnemers) start deze opleiding woensdag 6 mei (18.30 – 21.30 uur).

Deze opleiding is uitermate geschikt om als incompanytraject te laten verzorgen aan meerdere werknemers. Bel ons gerust voor een informatief gesprek op de werkvloer!

Gratis, klassikale kennismakingsles
Wil je persoonlijk ervaren of de opleiding Logistiek supervisor iets voor jou is? Bel ons voor een intakegesprek, zodat je helder geïnformeerd bent: wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van onze studenten? Aarzel je nog? Volg dan gratis en vrijblijvend een kennismakingsles in Zoetermeer (aanmelden verplicht). Ervaar hoe de docent ook jou naar je examens begeleidt.

De opleiding Logistiek Supervisor wordt op onze leslocatie Zoetermeer verzorgd voor een geaccrediteerd diploma van het IVIO-Examenbureau, dat maatschappelijk en door het bedrijfsleven erkend en gewaardeerd wordt. Per module moet je eindcijfer minimaal een 5,5 zijn om een overalldiploma te behalen. Omdat deze opleiding een nieuwe opzet heeft, zijn er nog geen slagingspercentages bekend.

Opleidingskwaliteit, inzet en de waarde van het IVIO-diploma gaan bij ons hand in hand: daarom kun je een module slechts één keer herkansen. Kosten voor een eventueel herexamen bedragen € 75,00 (inclusief btw) per module.

  Investeer slim in jezelf: ervaar de opleiding voor je betaalt.


  KennismakingslesAanmelding opleidingInformatieaanvraag

  Naam

  Interesse

  ParticulierZakelijk

  Uw bedrijfsnaam

  Bel mije-mail mij

  Telefoonnummer

  E-mail

  Ik wil meer weten over

  Aanvullende vragen

  of kies een van onze andere studies: