Ga naar de inhoud

Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Met het diploma MBA voer je geheel zelfstandig en met grote verantwoordelijkheid de gehele bedrijfsadministratie uit. Je kunt in iedere sector terecht: van zorg tot logistiek, van onderwijs tot accountancy. 

Opleiding Basiskennis boekhouding / calculatie

Voor deze opleiding is het praktisch om met praktijkdiploma boekhouden (PDB) te starten. Het is ook een prima keuze om MBA na de opleiding praktijkdiploma loonadministratie (PDL) te volgen. Daarnaast moet je de Nederlandse taal goed begrijpen, spreken en schrijven en cijfermatig inzicht is een voordeel.

Modules
Moderne Bedrijfsadministratie
Kostencalculatie
Financiering
Belastingwetgeving

Prijs
€ 2.580,00
De prijs is inclusief inschrijfkosten en lesboeken; koffie/thee; btw; gratis parkeren op eigen terrein. Bijkomende kosten: examenkosten bij De Associatie (voor exameneisen, aanmelding en examenkosten verwijzen wij je naar www.associatie.nl) of Stibex (zie www.stibex.nl) en exclusief eventuele naslagwerken die gebruikt mogen worden bij de examens. 

Niveau 
Het opleidingsniveau van MBA is vergelijkbaar met hbo-ad (niveau 5).

Modules
Bedrijfsadministratie (MBA5):
alle relevante aspecten van de moderne bedrijfsadministratie, zoals het vastleggen van de in- en verkopen van goederen en grondstoffen, boekingen van kosten, productieboekhouding, projectgeoriënteerde ondernemingen en besloten vennootschap. Het lesboek wordt ondersteund door een opgaven- en antwoordenboek.
Kostencalculatie (KC5): directie en management nemen cruciale beslissingen op basis van jouw berekeningen van kostprijs en winstopslag. Welke duurzame productiemiddelen kunnen we efficiënt inzetten? Gaan we wel of niet produceren? Wat wordt de verkoopprijs? Informatie die van belang is bij het analyseren en bijsturen van alle bedrijfsprocessen! Het lesboek wordt ondersteund door een opgaven- en antwoordenboek.
Financiering (FI5) bestaat uit drie delen: werkzaamheden voorafgaand aan de verslagperiode, waarbij strategische doelstellingen, investeringsbeslissingen, beslissingen over de rechtsvorm en financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen en het maken van een financiële begroting staan centraal in deel I. Deel II gaat over de werkzaamheden tijdens de verslagperiode, zoals werkkapitaalmanagement en managementsrapportages (o.a. activiteitsratio’s, intensieve financiering en indexcijfers). In deel III staan de werkzaamheden na afloop van de verslagperiode centraal, waarbij de externe jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht) wordt opgesteld, analyses van de jaarrekening worden gemaakt in de vorm van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit en de waarde van de onderneming wordt bepaald. Ook dit lesboek wordt ondersteund door een opgaven- en antwoordenboek. 
Belastingwetgeving (BW5): gebaseerd op recente regelgeving met als doel je optimaal voor te bereiden op zaken als doel en rechtsgrond belastingheffing, soorten belastingen, vindplaatsen in het belastingrecht, algemene wet inzake rijksbelastingen, loonbelasting (dienstbetrekking, inhoudingen, vrijstellingen etc.), inkomstenbelasting, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden (box 1), omzetbelasting. Ook dit boek wordt ondersteund door een opgaven- en antwoordenboek.

Tussen iedere module lassen we twee pauzeweken in, zodat je in die periode tijd hebt per module examen te doen bij De Associatie of Stibex. Zo werk je efficiënt naar je einddoel en verspreid je je studiebelasting goed! Het betekent ook, dat je bij iedere module kunt instromen bij een opleiding.

De opleiding MBA duurt 20 weken (1 dagdeel per week); na iedere module zijn 2 pauzeweken om je voor te bereiden op een examen.
De gemiddelde studiebelasting bedraagt 12 uur per week.

donderdag 5 mei (19.00 – 22.00 uur);
zaterdag 16 april (11.00 – 14.00 uur).

Het maakt bij deze opleiding niet uit bij welke module je start, dus je kunt op diverse momenten instromen: informeer naar de mogelijkheden! 

Wil je meer informatie? Bel ons op 079 7470222 voor een passend advies. 

Deze opleiding wordt onafhankelijk, extern en online geëxamineerd door De Associatie en/of De Stibex. Voor meer informatie (exameneisen), kosten en aanmelding verwijzen wij je naar de website van De Associatie (www.associatie.nl) en/of De Stibex (www.stibex.nl). Voorbeeldexamens voor deze module zijn eveneens te vinden op de site van De Associatie; in de laatste les van een module bespreekt de docent zo’n voorbeeldexamen klassikaal.

  Investeer slim in jezelf: ervaar de opleiding voor je betaalt.


  KennismakingslesAanmelding opleidingInformatieaanvraag

  Naam

  Interesse

  ParticulierZakelijk

  Uw bedrijfsnaam

  Bel mije-mail mij

  Telefoonnummer

  E-mail

  Ik wil meer weten over

  Aanvullende vragen

  of kies een van onze andere studies: